MegaEl
НИЕ ДОВЕЖДАМЕ ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО ДО ВАС, КЪДЕТО И ДА СТЕ!
 
 
СВОБОДНИ
РАБОТНИ
МЕСТА
НЕОБХОДИМИ
ДОКУМЕНТИ
 

„МЕГА ЕЛ” ЕООД има свободни работни места за "Технически ръководител"

  Изисквания към кандидата:

 1. Организираност;
 2. Комуникативност;
 3. Умения за работа в екип;
 4. Висше техническо образование;
 5. Опит на същата или подобна позиция;
 6. Отлична компютърна грамотност (MS Windows, MS Office);
 7. Шофьорска книжка.

  Трудови задачи и задължения, характеризиращи длъжността:

 1. Ръководи, контролира и координира изпълнението на възложените му обекти.
 2. Следи за законосъобразното и ефективно изпълнение на възложените обекти.
 3. Следи за изпълнението на необходимите мероприятия по здравословни и безопасни условия на труд на възложените обекти, инструктира работниците и служителите.
 4. Осигурява изпълнението на строителните обекти в съответствие с производствените графици.
 5. Контролира техническата и оперативна подготовка за работа на обекта и спазването на проектната документация.
 6. Ръководи организацията на труда в строителния обект.
 7. Контролира и координира своевременното снабдяване на обекта с необходимите материали, машини и съоръжения.
 8. Отчита вложените ресурсите (труд, материали, механизация и външни услуги) за изпълнение на обектите.
 9. Предоставя първична информация за изготвянето на актове за констатиране на действително извършените строително-монтажни работи.
 10. Участва в комисии, проверки, срещи с възложители, свързани с изпълнението на възложените обекти.
 11. Отговорен е за срочното отстраняване на евентуално констатирани забележки при приемането на строителните обекти.
 12. Обобщава производствените резултати за възложените обекти и предлага мерки за увеличаване на ефективността.

  Ние предлагаме:

 1. Трудов договор, с 6 месеца изпитателен срок;
 2. Служебен транспорт;
 3. Социален пакет.